KONTAKTINFORMĀCIJA

Uzņēmums

SIA "ALBAU"

Reģistrācijas numurs

LV40103561205

Juridiskā adrese

20k-1-14, Tālivalža iela, Rīga, LV-1006, Latvija

Faktiskā adrese

„Ritvari”, Rumbula, Stopiņi, LV-2121, Latvija

Pārdošana

Agris (+371) 26805837

Mārketinga un reklāmas jautājumi

Ieva +371 29 855 549

Loģistikas un transporta jautājumi

Artis +371 20 000 202

Fakss

+371 67 803 651

E-pasts

[email protected]

 

BANKAS DATI

Nosaukums

Luminor Plc Latvia branch

Swift

NDEALV2X

Konts, EUR

LV06NDEA0000083662847

 

Ja jums ir īpašs pasūtījums vai ir jautājumi saistībā ar preci, kas nav pieejama interneta veikalā, Jūs droši varat sūtīt pieprasījumu uz [email protected]  vai arī zvanot uz tālruni: +371 298 555 49