I. PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS

Patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja:

1) iegādājoties preci vai saņemot pakalpojumu, nav ievērota patērētāja izvēles brīvība un viņa izteiktā griba;

2) nav ievērots līgumslēdzēju pušu vienlīdzības princips un līguma noteikumi ir netaisnīgi;

3) nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai pakalpojumu, vai preces, vai pakalpojuma cenu;

4) patērētājam pārdota nedroša vai līguma noteikumiem neatbilstoša prece vai sniegts nedrošs vai līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums;

5) samaksa par pirkumu un svars vai mērs nav noteikti pareizi, kā arī nav nodrošināta iespēja pārliecināties par to;

6) līgumsaistības nav pienācīgi izpildītas;

7) patērētājam nav dota iespēja realizēt atteikuma tiesības, noslēgta līguma atcelšanas, noslēgta līguma nosacījumu grozīšanas vai citas likumīgās vai līgumiskās tiesības;

8) nav izsniegts darījumu apliecinošs dokuments.

 

II. PREČU GARANTIJA

1) Visām www.xbau.eu pirktajām precēm ir ražotāja garantija un/vai noteikts derīguma termiņš;

2) Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm var būt atšķirīgs;

3) Konkrētās preces termiņu var meklēt preces tehniskajā datu lapā vai rakstot uz e-pastu [email protected].

4) Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš;

Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt:

 1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
 2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
 3. garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem).

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pircēju vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

 1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
 2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
 3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
 4. ja bojājums, radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
 5. dabiska elementu nolietojuma gadījumos.
 6. ja preci Pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
 7. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Pircējam ir šādas iespējas:

 1. doties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu)
 2. rakstīt uz XBAU interneta veikala informācijas e-pastu [email protected] 

Gadījumā, ja garantijas apkalpošana nav spēkā, bet Pircējs atsakās no maksas remonta, tad Pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un Pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja Pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

 

III. Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

Lai vienotos par preces atgriešanu, lūdzam Jūs sazināties ar XBAU interneta veikalu elektroniski uz e-pastu: [email protected]. norādot pasūtījuma numuru un datumu.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, lūdzam aizpildīt un parakstīt atteikuma veidlapu, pievienot pirkuma apliecinošu dokumenta kopiju (izvēloties sev ērtāko veidu). Atteikuma veidlapu jūs varat saņemt uzrakstot uz [email protected].

 

Atteikuma tiesības:

1. Patērētājam ir dotas 14 kalendārās dienas*, kuru laikā var atteikties no distances līguma**, atteikumu nepamatojot.

*14 dienās ietilpst arī oficiālās brīvdienas, sestdienas un svētdienas.

**Distances līgums:

(1) Distances līgums ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu.

(2) Pirms līguma noslēgšanas sniedzamās un līgumā ietveramās informācijas saturu, tās sniegšanas kārtību, šā likuma 12.pantā paredzēto atteikuma tiesību īstenošanas termiņus un kārtību, patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, kā arī atteikuma veidlapas paraugu un izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesību izmantošanu nosaka Ministru kabinets.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".

 1. Lai vienotos par preces atgriešanu, lūdzam Jūs sazināties ar XBAU elektroniski [email protected] (darba dienās no 8:00 līdz 17:00), norādot pasūtījuma numuru un datumu.
 2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, lūdzam aizpildīt un parakstīt atteikuma veidlapu, pievienot pirkuma apliecinoša dokumenta kopiju un (izvēloties ērtāko veidu):

- nosūtīt uz e-pastu [email protected];

- nosūtīt pa pastu SIA ALBAU. Adrese: Ritvari, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121, Latvija

- piegādāta uz SIA ALBAU uz adresi: Ritvari, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121, Latvija

 1. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, - 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīža kad prece tika nodota Patērētājam vai trešajai personai, kas nav pārvadātājs, bet kuru Patērētājs bija norādījis kā preces saņēmēju.
 2. Ja Jūs atteiksieties no pirkuma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no pirkuma.
 3. Preces atpakaļ nosūtīšanas izmaksas netiek atmaksātas un tās pilnā mērā sedz pircējs.

Atteikuma radītās sekas:

2.1. Gadījumā, ja izmantosiet Atteikuma tiesības:

2.1.1. Jums ir pienākums atdot saņemtās preces (pilnā komplektācijā, bez bojājumiem, uzrādot preces iegādi apstiprinošus dokumentus) atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Klients interneta veikalam XBAU ir paziņojis savu lēmumu atteikties no saņemtās preces.

2.1.2. Mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.

2.2. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

2.3. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai, kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

2.4. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

 

Atteikuma tiesības nevar izmantot šādos gadījumos:

a) ir atvērts iepakojums precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

b) preču iepakojums ir bijis atvērts un preces izmantotas citos nolūkos nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību.

Precei ir jābūt atgrieztai oriģinālā iepakojumā un pircējam jānodrošina atbilstošs iepakojums drošai preces transportēšanai atpakaļ pārdevējam (XBAU).Par preci samaksātā nauda, kā arī piegādes maksa no veikala līdz pircējam, tiks atmaksāta pēc preces atgriešanas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad XBAU tiks informēts par Pircēja lēmumu atteikties no pirkuma. XBAU patur aiz sevis tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kad preces būs saņemtas atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniegts apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ.

Brīdī, kad saņemiet preci, lūdzu pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, izmērs, krāsa un citi svarīgi parametri. Ja preces saņemšanas veids Jums ir izvēlēts ar kurjeru, lai izvairītos no pārpratumiem, pamanot uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam jautāt kurjeram tos piefiksēt preces piegādes pavadveidlapā. Šāda darbība palīdzēs noteikt to, vai prece bojāta piegādes laikā! Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga, Jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī. Atcerieties, izsūtot preci atpakaļ Jums jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums. Lai, izvairītos no pārpratumiem, mēs iesakām preci nosūtot atpakaļ arī apdrošināt, pretējā gadījumā par preces bojājumiem atbildību uzņemieties Jūs.

 

IV. PATĒRĒTĀJA UN PĀRDEVĒJA VAI PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

MK noteikumi Nr.255

26.1 pants. Strīda risināšana ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju

1. Jebkurš strīds, kas rodas starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

2. Ja strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, patērētājs iesniedz pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu, kurā norāda:

a. savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

b. iesnieguma iesniegšanas datumu;

c. strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected]  vai rakstveidā, nosūtot uz adresi: Ritvari, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121, Latvija

Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

- www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

- www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze