TARBIJA ÕIGUSED

 

Tarbijate õigusi rikutakse kui:

1) toode või teenuse ostmisel ei austata kliendi valikuvabadust ja tema tahet;

2) ei ole täidetud lepingupoolte võrdsuse tingimusi ja lepingutingimused on ebaõiglased;

3) pole võimalust saada igakülgset ja täielikku teavet toote, teenuse, kauba või teenuse hinna kohta;

4) tarbijale on müüdud ohtlikke või lepinguväliseid kaupu;

5) ostu hind, kaal või mõõdud pole õigesti märgitud ning pole võimalust neid kontrollida;

6) lepingulisi tingimusi ei täideta nõuetekohaselt;

7) tarbijale ei anta võimalust toodet tagastada, lepingut tühistada, lepingut või selle tingimusi või muid seaduslikke või lepingulisi õigusi muuta;

8) tehing ei ole korralikult dokumenteeritud.

 

TOOTE GARANTII

 

1) Kõigil veebipoest www.xbau.eu ostetud toodetel on tootja garantii ja/või aegumistähtaeg.

2) Erinevate kaupade aegumistähtaeg võib olla erinev.

3) Kindlat tooteterminit saab otsida tehniliste andmete lehelt või võttes ühendust otse meiega aadressil [email protected].

4) Juriidilisele isikule, kes pole tarbija, tagatakse garantii ainult tootja antud garantiiperioodi ajal.

Tootjapoolne garantii kehtib, kui ostjal on näidata:

            1) ostudokument (kviitung, saateleht);

2) tootja või esindaja garantiikaart (juhul kui toodete tootja või esindaja on selle tootele kaasanud);

3) garantii ei kehti kauba muudele lisadele.

Tootjapoolne garantii ei ole kohaldatav kahjustuste suhtes, mis on tekkinud tarbija või kasutaja enda süü tõttu, sealhulgas järgmised kahjustused:

            1) toote garantiitempel või seerianumber on kahjustatud;

2) toodet pole kasutatud selleks ettenähtud otstarbel ja nii, nagu tootejuhistes on ette nähtud;

3) kriimustatud, katkine konstruktsioon, kaupade mitteotstarbeline kasutamine, kui toodetes on võõrobjektid, kauba sees on putukad või mis tahes muu tundemärk, mis näitab kauba valet kasutamist;

4) loodusnähtuste põhjustatud kahjustused;

5) kui kauba ostja on seda kasutanud tootmisel või ärilistel eesmärkidel;

6) kui vigastused on tekkinud kauba vale transpordi tõttu.

Kui toode on katki on ostjal järgmised võimalused:

1) minna tootja või esindaja garantiis täpsustatud garantiikeskusesse (võttes kaasa kviitungi ja garantiikaardi);

2) kirjutada XBAU.EU veebipoe meiliaadressil [email protected].

Kui garantii enam ei kehti, aga ostja keeldub tasuta parandusest, peab ostja tasuma diagnostika eest ja ostja teenusekeskusele saadetakse otsus leitud kahjustuste kohta. Kui ostja nõustub paranduse eest maksma, siis ei pea ostja diagnostika eest maksma.

 

TAGANEMISÕIGUSE KORD

 

Taganemisõigused

Tarbijale antakse 14 kalendripäeva*, mille jooksul ta võib kaugmüügilepingust taganeda,** mis ei põhjenda keeldumist.

* 14 päeva sisse kuuluvad riigipühad, laupäevad ja pühapäevad

** Kaugmüügileping:

 

Taganemise tagajärjed

2.1. Kui te kasutate oma õigusi lepingust taganemiseks, kohaldub järgmine.

2.1.1. Peate tagastama kõik saadud kaubad (terve pakend, ilma vigastusteta, kaupade ostmise dokumendid) kooskõlas nende tingimuste ja vastavate seaduste ning regulatsioonidega, viivitamata, aga mitte hiljem kui seitse (7) päeva, kui veebipoe XBAU klient on teatanud oma otsusest saadud kaubad tagastada.

2.1.2. Me tagastame kõik teilt saadud maksed, kaasa arvatud saatmiskulud (välja arvatud lisakulud, kui olete valinud saatmismeetodi, mida ei pakuta kõige odavama standardsaatmisega), viivitamata ja mis tahes juhul, mitte hiljem kui neliteist (14) päeva kuupäevast, kui meid teavitati teie otsusest lepingust taganeda.

2.2. Tagasimakse tegemisel kasutatakse samu andmeid, mida kasutati algse tehingu tegemisel, kui te pole selgelt väljendanud soovi seda teisiti teha. Mis tahes juhul ei kaasne sellise tagasimaksega mingeid tasusid.

2.3. Me võime kulude hüvitamisega viivitada, kuni oleme kaubad tagasi saanud või kuni te olete esitanud väljavõtte kaupade tagastamisest, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

2.4. Teie peate kandma kulud, mis seostuvad otseselt kaupadega.

Tarbija ei saa oma õigusi kasutada järgmistel juhtudel.

Ministrite kabineti 20.05.2014 määruses nr 255 „Kaugmüügilepingu määrus“ paragrahvis 22 täpsustatud juhtudel, sealhulgas:

  • teenuse üleandmine on toimunud – kui teenus algas tarbija lepinguga;
  • hind ja finantsturu kõikumine – toote või teenuse hind oleneb finantsturu kõikumisest, mida kaupleja ei saa kontrollida;
  • individuaalne või personaliseeritud toode – tehtud kliendi juhiste järgi.