VARTOTOJO TEISĖS

 

Vartotojo teisės yra pažeidžiamos, jeigu:

 1. Prekių įsigijimo ar paslaugų suteikimo metu nesilaikoma vartotojo pasirinkimo laisvės ir vartotojo valios išraiškos principų.
 2. Tai neatitinka sutarties šalių lygybės principo, taip pat sutarties sąlygos yra nesąžiningos;
 3. Nesuteikiama galimybės detaliai susipažinti ir gauti išsamios informacijos apie prekę ar paslaugą, taip pat apie prekių ar paslaugų kainą;  
 4. Vartotojui parduota nesaugių ar sutarties sąlygas neatitinkančių prekių;
 5. Netinkamai nustatytas įsigijimo mokestis, svoris at išmatavimai, taip pat nesuteikta galimybės juos patikrinti;
 6. Netinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai;
 7. Vartotojas neturi galimybės susipažinti su teise atšaukti, nutraukti sutartį ar pakeisti jos sąlygas, taip pat su kitomis teisėmis, suteikiamomis jam pagal įstatymus ar sutartį;
 8. Vartotojas negavo sandorio sudarymą patvirtinančio dokumento.  

 

GAMINIO GARANTIJA

 

 1. Visiems prekėms, įsigytoms ELEKTRONINĖJE parduotuvėje www.xbau.eu, galioja gamintojo garantija ir (arba) galiojimo laikas;
 2. Įvairių prekių garantiniai laikotarpiai gali skirtis;
 3. Konkretaus gaminio sąlygą galima sužinoti iš techninių duomenų lapo arba susiekus su mumis el. paštu:  [email protected];
 4. Juridiniai asmenys, kurie nėra vartotojai, turi tik gamintojo nustatytą garantiją;

Gamintojo garantija taikoma, jeigu pirkėjas gali pateikti:

 1. Pirkimo kvitą (kvitą, važtaraštį)
 2. Gamintojo arba platintojo išduota garantinę kortelę (tuo atveju, kai prekių gamintojas ar platintojas įeina į originalų rinkinį);
 3. Garantija netaikoma prekėms, priskiriamoms prie kategorijos „kiti priedai“.

Gamintojo garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl gaminių netinkamo naudojimo ar vartotojo kaltės, tokiems kaip: 

 1. Apgadintas gaminio garantinis antspaudas ar jo serijos numeris;
 2. Gaminys nebuvo naudotas pagal savo tiesioginę paskirtį, jo naudojimo būdas skiriasi nuo nurodyto informaciniame lapelyje;
 3. Kai gaminio konstrukcija yra nubraižyta, sulūžta, gaminiai netinkamai prižiūrimi, gaminių viduje rasta svetimų daiktų, vabzdžių arba esant kitiems pėdsakams, įrodantiems netinkamą gaminio eksploataciją;
 4. Natūralaus elementų nusidėvėjimo atvejais;
 5. Pirkėjui panaudojus gaminį gamybos ar verslo tikslais;
 6. Garantija taip pat netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo prekių transportavimo.

Prekės sugadinimo atveju pirkėjas gali: 

 1. Atvykti į gamintojo ar platintojo nurodytą garantinio aptarnavimo centrą (su savimi turėti pirkimo kvitą ir garantinę kortelę);
 2. Parašyti elektroninei parduotuvei XBAU.EU informacinį elektroninį laišką adresu: [email protected].

Tuo atveju, kai garantinis aptarnavimas jau nebegalioja, bet pirkėjas atsisako nemokamo remonto, pirkėjas apmoka diagnostikos išlaidas, ir pirkėjo aptarnavimo centrui suteikiama konsultacija dėl gedimo aptikimo. Jeigu pirkėjas sutinka apmokėti remontą, diagnostika atliekama nemokomai.

 

III. ATŠAUKIMO TEISĖS REGULIAVIMAS

 

Atšaukimo teisė:

Vartotojui suteikiamas 14 kalendorinių dienų* terminas, per kurį jis gali atsisakyti nuotolinės sutarties** be pasiteisinimo. 

*14 dienų, įskaitant oficialias šventes, šeštadienius ir sekmadienius

**Nuotolinė sutartis:

 1. Nuotolinė sutartis – tai vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo susitarimas, sudarytas tuo pačiu metu, bet iki sutartyje numatyto termino, kai sutarties sudarymas atliekamas, naudojant vieną ar daugiau nuotolinio bendravimo būdų, taip pat siekiant organizuoti prekių ar paslaugų pardavimo saugumo schemą
 2. Informacija prieš sudarant sutartį ir sutartyje pateikiama informacija, taikytina šio 12 skyriaus metodikos dėl atsisakymo nuo nustatytų atšaukimo teisės įgyvendinimo terminų užtikrinimo tvarka, taip pat atšaukimo formos blankas ir atšaukimo teisės išimtys nustatomos Ministrų kabineto.        

Atšaukimo pasekmės

2.1. Atšaukimo teisės įgyvendinimo atveju;

2.1.1. Jūs turite pareikalauti grąžinti gautas prekes (visą pakuotę be jokio sugadinimo, pateikiant prekių pirkimą patvirtinančius dokumentus), atsižvelgiant į šiuos terminus ir taikytinus įstatymus ar teisės aktus, be nepagrįsto pavėlavimo, ne vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo dienos, kai elektroninės parduotuvės XBAU klientas pranešė apie savo sprendimą atsisakyti jo gautų prekių.    

2.1.2. Mes atlyginsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pardavimo išlaidas (neįskaitant papildomų išlaidų, kurios atsirado, kai jūs pasirinkote kitą pristatymo metodą, kuris skiriasi nuo mūsų siūlyto pigiausio standartinio pristatymo būdo), be nepagrįsto vėlavimo, ir bet kurio atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo dėl jūsų sprendimo atšaukti sutartį gavimo dienos. 

2.2. Mokėjimai grąžinami tuo pačiu būdu, kurį jūs pasirinkote pradinėms transakcijoms, jeigu jūs aiškiai nepareiškėte sutikima dėl jų atlikimo kitaip. Bet kuriuo atveju niekas iš jūsų neturės mokėti jokių mokesčių ryšium su šiuo mokėjimų grąžinimu.

2.3. Mes galime sustabdyti pinigų grąžinimą kol gausime prekes atgal arba kol  jūs pateiksite pranešimą dėl prekių grąžinimo, priklausomai nuo tuo, kuris įvykis įvyks greičiau.

2.4. Jūs turėsite padengti prekes, siekiant grąžinti tiesiogiai su prekėmis susijusias išlaidas.  

Vartotojas gali nepasinaudoti teisės:

Ministro kabineto 2014-05-20 nutarymo Nr. 255 „Nuotolinės sutarties nuostatai“ 22 paragrafe nustatytais atvejais, įskaitant:  

 • Pasaugos pateikimas užbaigtas, jeigu paslaugos atlikimas pradėtas vartotojo sutikimu;
 • Kainos ir finansinės rinkos svyravimai – gaminio ar paslaugos kaina priklauso nuo svyravimų finansinėje rinkoje, kurių prekiautojas negali kontroliuoti;
 • Individualizuotas ar personalizuotas – gaminys pagamintas pagal individualias vartotojo instrukcijas.